Solidaridad con la República de Bielorrusia

Blog dedicado a la Solidaridad con la República de Bielorrusia,foco de resistencia al mundialismo en Europa y solidario con el pueblo bielorruso,apoyando su firme determinación de construir un futuro estable y libre de las injerencias occidentales. En el blog aparecerán artículos referentes a este país,y será punto de encuentro para aquellos camaradas que quieran unirse al proyecto de crear un Comité de Solidaridad con la República de Bielorrusia.

divendres, de maig 08, 2009

INVITACIÓ A L’ACTE DE L’ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB LA REPÚBLICA DE BIELORÚSSIA

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB LA REPÚBLICA DEBIELORÚSSIA http://belaruspopular.blogspot.com

INVITACIÓ A L’ACTE DE L’ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB LA REPÚBLICA DE BIELORÚSSIA

En commemoració del 9 de Maig, Dia de la Victòria. Festa Nacional a Bielorússia

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

PONENT: Serguei Borisovitx Skvortsov Secretari General del Comitè Central del PCUS-Partit Comunista de la Unió Soviètica . http://www.kpss.org/
LLOC: ATENEU POPULAR JULIA ROMERA Carrer Santa Rosa, 18 Santa Coloma de Gramenet. [Al costat PlaçaBaró]
DIA: 9 de maig. HORA: 19h 00’ METRO: SANTA COLOMA Línia 1

Estimades companyes i estimats companys!

Mitjançant aquesta carta, tenim el plaer de convidar-vos a l’acte organitzat per l’Associació d’Amistat amb laRepública de Bielorússia.
Després de la dissolució de la Unió Soviètica, les repúbliques que en formaven part, abraçaren la restauració delcapitalisme. Les reformes polítiques i econòmiques dutes a terme produïren tot un seguit de nefastes conseqüències,ben conegudes per vosaltres: atur, delinqüència, màfies, prostitució, guerres entre pobles germans, feixisme...L’any 1994 la ciutadania de la república de Bielorússia, exhausta pel patiment que varen comportar aquestesreformes, va possibilitar la victòria, mitjançant eleccions, d’Alexandr Lukaxenko, un candidat que s’havia compromèsa frenar una política econòmica que condemnava el poble a la misèria econòmica. Amb la contundent victòriaelectoral d’Alexandr Lukaxenko, s’inicià un nou camí caracteritzat per: defensa de la sobirania nacional; políticainternacional a favor de la pau i d’amistat amb els pobles del planeta, defensa d’un món multipolar; establiment derelacions econòmiques i polítiques fraternals amb Cuba i Veneçuela; i una política social i econòmica orientada albenestar de la població.
Aquesta nova política econòmica, iniciada a Bielorússia l’any 1994, es tradueix en la propietat pública de tots elssectors estratègics de la indústria del país, en una política agrària que cerca, sota fórmules cooperatives, eldesenvolupament productiu, en el dret a una sanitat, educació i formació universitària públiques, gratuïtes i dequalitat, i en una atenció privilegiada a la infantesa i a la gent gran. Mentre, a la resta de les antigues repúbliquessoviètiques, els avis i àvies són el sector que, dissortadament, ha patit amb més virulència la inhumana política dereformes econòmiques, a Bielorússia, aquest és un sector especialment acaronat per la política duta a terme perl’equip de govern d’Alexandr Lukaxenko. Cal recordar que aquest petit país és l’únic de la Confederació d’EstatsIndependents-CEI que ha augmentat, en tres ocasions, les pensions des de 1994.
Heus ací tot un seguit de fites socials que mereixen ser conegudes i que demostren que és possible un altdesenvolupament econòmic orientat socialment. Per tot això, un grup de companyes i companys decidírem crearl'Associació d’amistat amb la República de Bielorússia, a fi de donar a conèixer, al poble català, la realitat social,cultural, política i econòmica de Bielorússia i solidaritzar-nos amb un país que forma part de la llista negra, elaboradapel govern dels EEUU, dels països de l’eix del mal i que és víctima de perilloses maniobres desestabilitzadores del’imperialisme de la UE i dels USA.
El nostre acte celebrarà el 9 de Maig, data en la qual tots els pobles de l’antiga Unió Soviètica honoren el Dia de laVictòria. En la historiografia occidental, aquesta data és poc coneguda, entre d’altres coses, perquè se ha pretèsminimitzar el paper soviètic en la Gran Guerra Patriòtica [22 de juny de 1941 - 8 de maig de 1945]. Per a tots elssoviètics, la Guerra Patriòtica fou la lluita per l’alliberament de la pàtria, per l’alliberament de la sagrada terra russadel domini estranger, fou la lluita per la defensa del socialisme, i fou la lluita per la supervivència de los pobles queformaven part de la URSS front la guerra d’extermini portada a terme pels alemanys. Per la humanitat progressistaés el dia en el qual la Unió Soviètica va salvar la nostra espècie de la barbàrie nazi-feixista. La humanitat encara hade retre un homenatge de gratitud i admiració al poble soviètic per les heroiques pàgines de lluita escrites per unpoble que no va dubtar, a diferència d’altres països occidentals, a realitzar un gran sacrifici en la lluita contra l’horrornazi. No ens podrem oblidar tampoc mai, de la lluita dels antifeixistes de tot el món. Honor al que honor mereix.Esperant la vostra participació a l’acte, rebeu salutacions fraternals.

INVITACIÓ

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB LA REPÚBLICA DEBIELORÚSSIA http://belaruspopular.blogspot.com

INVITACIÓ

En commemoració del 9 de Maig, Dia de la Victòria, Festa Nacional a Bielorússia, el president del’Associació d’Amistat amb la República de Bielorússia es complau a invitar-vos a l’acte públic:

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

PONENT: Serguei Borisovitx Skvortsov Secretari General del Comitè Central del PCUS-PartitComunista de la Unió Soviètica . http://www.kpss.org/
LLOC: ATENEU POPULAR JULIA ROMERA Carrer Santa Rosa, 18 Santa Coloma de Gramenet. [Al costat PlaçaBaró]
DIA: 9 de maig. HORA: 19h 00’ METRO: SANTA COLOMA Línia 1 Barcelona, maig de 2009

INVITACIÓN

ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA
http://belaruspopular.blogspot.com

INVITACIÓN

En conmemoración del 9 de Mayo, Día de la Victoria, Fiesta Nacional en Bielorusia, el presidente de laAssociació d’Amistat amb la República de Bielorússia se complace en invitaros al acto público:

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

PONENTE: Serguei Borisovitx Skvortsov Secretari General del Comitè Central del PCUS-Partido Comunista de la Unión Soviética . http://www.kpss.org/
LUGAR: ATENEU POPULAR JULIA ROMERA Carrer Santa Rosa, 18 Santa Coloma de Gramenet. [Al lado PlazaBaró]
DÍA: 9 de mayo. HORA: 19h 00’ METRO: SANTA COLOMA Línea 1

Barcelona, mayo de 2009

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB LA REPÚBLICA DE BIELORÚSSIA http://belaruspopular.blogspot.com

Als internacionalistes honrats i conseqüents.

S’ha constituït l’Associació d’Amistat amb la República de Bielorússia amb l’objectiu d’establir vinclessolidaris i d'informar envers la realitat del procés social, econòmic i polític dut a terme en aquest país, encapçalat pelseu, legítim i democràticament elegit, president Alexandr Lukaxenko.

A partir de 1994, Bielorússia no continuà pel camí de la degeneració política, econòmica i social, emprès per laresta de les antigues repúbliques soviètiques. A Bielorússia, existeix un sistema econòmic que té com a objectiuprincipal la satisfacció de les necessitats humanes -materials i espirituals- i l'augment del benestar social. El Programade les Nacions Unides per al Desenvolupament, en el seu anual Informe sobre el Desenvolupament Humà, situa aBelarús entre els països d’alt desenvolupament humà. Bielorússia mai no ha renegat de la seva història recent:manté els símbols soviètics; celebra el 9 de Maig, Dia de la Victòria en la Gran Guerra Patriòtica, conflicte bèl—lic ques’inicià el 22 de juny de 1941 amb la invasió alemanya de la URSS i finalitzà el 8 de maig de 1945, després de la presade Berlín per l’Exèrcit Soviètic i de la rendició incondicional dels alemanys; celebra el 3 de Juliol, Dia de la Independència, aniversari de l’alliberament de Minsk per l’exercit Roig el 3 de Juliol de 1944.

La indústria principal del país és de propietat estatal, i, així, es contribueix a la independència econòmica i a l’obtencióde recursos que reverteixen en benefici de la població, conforme al seu caràcter de Estat orientat socialment. Això estradueix, a tall d’exemple, en l’increment de les pensions de la Seguretat i l’Assistència Social, en just reconeixementa milions d'homes i dones que dedicaren gran part de la seva vida al treball creador. Aqueixes pensions són, al’actualitat, les més elevades de la Comunitat d’Estats Independents [organització supranacional formada per 11 de lasantigues 15 Repúbliques Soviètiques]. L’ accés a l’ educació, sanitat i formació universitària d’alta qualitat estàgarantit per a tot el poble de forma gratuïta, amb una especial atenció dedicada als nens i nenes que pateixen lesconseqüències de la catàstrofe nuclear de Txernòbil. La costosa alimentació per a nens i nenes de 0 a 2 anys és, enaquest país, gratuïta. L’ Estat de Bielorússia proporciona, així mateix, copioses ajudes econòmiques per a laconstrucció de habitacles noves o per a la reforma dels antics. L’elevada inversió econòmica en el medi ruralpossibilita que las aldees bielorusses siguin un exemple de benestar i qualitat de vida. Dissortadament, las ruïnosesaldees ucraïneses no resisteixen cap comparació amb les de Bielorússia.

Quant a la política internacional, Belarús destaca per la defensa decidida de la seva sobirania nacional, perles relacions amb altres països des del respecte mutu, entre els quals destaquen Cuba i Veneçuela. Així mateix,Bielorússia defensa la unitat dels pobles de la antiga Unió Soviètica, per als quals constitueix tot un exemple dedignitat i d’estabilitat econòmica i social.A fi de conèixer millor la realitat socioeconòmica d’aquest país i conèixer les actuals lluites populars al’antiga Unió Soviètica, et convidem a la conferència que l’Associació d’Amistat amb la República de Bielorússiaorganitzarà el proper 9 de maig.

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

PONENT: Serguei Borisovitx Skvortsov Secretari General del Comitè Central del PCUS-PartitComunista de la Unió Soviètica . http://www.kpss.org/
LLOC: ATENEU POPULAR JULIA ROMERA Carrer Santa Rosa, 18 Santa Coloma de Gramenet. [Al costat Plaça Baró]
DIA: 9 de maig. HORA: 19h 00’ METRO: SANTA COLOMA Línia 1

VISCA LA REPÚBLICA DE BIELORÚSSIA!PER LA SOBIRANIA DELS POBLES!PER L’AMISTAT DELS POBLES!PEL SOCIALISME!

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT AMB LA REPÚBLICA DE BIELORÚSSIA http://belaruspopular.blogspot.com

A los internacionalistas honrados y consecuentes.

Se ha constituido la Associació d’Amistat amb la República de Bielorússia, con el objetivo deestablecer vínculos solidarios y de informar sobre la realidad del proceso social, económico y político que seestá llevando a cabo en este país, encabezado por su, legítimo y democráticamente elegido, presidente Alexandr Lukashenko.

A partir de 1994, Bielorrusia se apartó del camino de la degeneración política económica y social queemprendieron las otras antiguas repúblicas soviéticas. En Bielorrusia existe un sistema económico que tienecomo objetivo principal la satisfacción de las necesidades humanas -materiales y espirituales- y el aumento delbienestar social. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su anual Informe sobre DesarrolloHumano, sitúa a Belarús entre los países de alto desarrollo humano. Bielorrusia no ha renegado de su historiareciente: mantiene los símbolos soviéticos; celebra el 9 de Mayo, Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria,conflicto bélico que se inició el 22 de junio de 1941 con la invasión alemana de la URSS y acabó el 8 de mayo de1945, después de la toma por el Ejército Soviético de la ciudad de Berlín y de la rendición incondicional de losalemanes; celebra el 3 de Julio, Día de la Independencia, el aniversario de la liberación de Minsk por el EjércitoRojo el 3 de Julio de 1944.

La industria principal del país es de propiedad estatal y, así, se contribuye a la independencia económicay a la obtención de recursos que revierten en beneficio de la población; conforme a su carácter de Estadoorientado socialmente. Esto se traduce, a modo de ejemplo, en el incremento de las pensiones de la Seguridad y la Asistencia Social, en justo reconocimiento a millones de hombres y mujeres que dedicaron granparte de su vida al trabajo creador. Estas pensiones son, en la actualidad, las más elevadas de la Comunidadde Estados Independientes [organización compuesta por 11 de las antiguas 15 Repúblicas Soviéticas]. Elacceso a la educación, sanidad, y formación universitaria de alta calidad está garantizado para todo el pueblode forma gratuita, con especial atención a los niños y niñas que sufren las consecuencias de la catástrofenuclear de Chernóbil. La costosa alimentación para los niños de 0 a 2 años es, en este país, gratuita. El Estado de Bielorrusia proporciona, asimismo, ayudas económicas para la construcción de viviendas nuevas opara reformar las antiguas. La elevada inversión económica en el medio rural hace posible que las aldeasbielorrusas sean un ejemplo de bienestar y calidad de vida. Desgraciadamente, las ruinosas aldeas ucranianas noresisten comparación alguna con las de Bielorrusia.

En política internacional, Belarús destaca por la defensa inquebrantable de su soberanía nacional, porlas relaciones con otros países desde el respeto mutuo, entre los cuales destacan Cuba y Venezuela. Asimismo, Bielorrusia defiende la unidad de los pueblos de la antigua Unión Soviética, para los cuales constituye un ejemplode dignidad y de estabilidad económica y social.

Para conocer mejor la realidad socio-económica de este país, y conocer las actuales luchas popularesen la antigua Unión Soviética te invitamos a conferencia que la Associació d’Amistat amb la República deBielorússia organizará el próximo 9 de mayo.

BIELORÚSSIA I LES LLUITES POPULARS AL TERRITORI DE L’ANTIGA UNIÓ SOVIÈTICA

PONENTE: Serguei Borisovich Skvortsov Secretario General del Comité Central del PCUS-Partido Comunista de la Unió Soviètica . http://www.kpss.org/
LUGAR: ATENEU POPULAR JULIA ROMERA Calle Santa Rosa, 18 Santa Coloma de Gramenet. [Al lado PlazaBaró]
DÍA: 9 de mayo. HORA: 19h 00’ METRO: SANTA COLOMA Línea 1

¡VIVA LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA!¡POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS!¡POR LA AMISTAD DE LOS PUEBLOS!¡POR EL SOCIALISMO!